Nieporęcka karta rodziny 3+

Data: 01.09.2021 r., godz. 07.00    Liczba odwiedzających: 3932

Uwaga Rodzice,

Proszę o dostarczenie aktualnej kopii "Nieporęckiej karty rodziny 3+". Karta uprawnia przedszkole do zastosowania wobec dziecka 50% zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu.


Intendent Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

Anna Barszczewska