Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 5824

REKRUTACJA 2024/2025- DOKUMENTY DO POBRANIA


Szanowni Państwo,

  • w przypadku naszych aktualnych przedszkolaków należy w dniach 01-12 lutego 2024 roku złożyć wypełnioną deklarację o kontynuacji przedszkola (do pobrania od wychowawców grup). Wypełniony wniosek składamy do wychowawców.
  • w przypadku nowych przedszkolaków należy w dniach od 14 lutego 2024 roku do 04 marca 2024 roku pobrać ze strony komplet dokumentów. Właściwe dokumenty składamy do sekretariatu przedszkola lub mailowo na adres sekretariat@gpn.nieporet.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o wielodzietności

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt:

Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII/15/2017- kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych:

 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, prosimy kierować na adres e-mailowy sekretariat@gpn.nieporet.pl lub telefonicznie 22 774-82-93.