Z darami natury świat nie jest ponury

Liczba odwiedzających: 1515
Projekt realizowany w grupach 3-latków i 4- latków

Cel główny:
Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.
Cele szczegółowe:
poszerzenie świadomości ekologicznej,
kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,
stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
rozwijanie zdolności poznawczych,
poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt.