Kulinarne pory roku

Liczba odwiedzających: 1583
Projekt realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Winiarczyk
Czas realizacji: 2019-2022
Nazwa placówki: Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Grupa wiekowa: 3,4 i 5-cio latki

I. WSTĘP:
Każdy człowiek, czy duży czy mały musi się dobrze odżywiać aby dobrze funkcjonować i być po prostu zdrowym. Niestety coraz częściej słyszy się o złych nawykach żywieniowych. Jemy niezdrowo, szybko i zapominamy o stałych porach spożywania posiłków. Kiedy, jak nie właśnie od najmłodszych lat należy uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych. Projekt sprawi wielką satysfakcję dzieciom z przyrządzanych samodzielnie posiłków. Zapozna również dzieci z typowymi potrawami dla danej pory roku.

II. CELE PROJEKTU:
1. Cele ogólne:
• Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania

2. Cele szczegółowe:

• Zapoznanie z potrawami kojarzącymi się z kolejnymi porami roku
• Stworzenie dziecku możliwości do działania kulinarnego
• Zapoznanie z etapami przygotowywania posiłków,
• Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa
• Wyzwalanie inwencji twórczej w sferze kulinarnej,
• Wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków
• Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków
• Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu: smaku, dotyku
i zapachu
• Zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi
• Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole
• Rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich
• Obsługiwanie prostych urządzeń używanych w domowej kuchni
III. METODY PRACY:
• Słowne: opowiadania, wiersze, zagadki,
• Oglądowe: pokaz, obserwacja, demonstracja,
• Praktycznego działania,
• Zabawy dydaktyczne,
• Wykorzystanie multimediów,
IV. FORMY PRACY:
• grupowa,
• w małych zespołach,
• indywidualna,
V. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA:
Program będzie realizowany od października 2019 roku do czerwca 2022 roku w grupach 3,4,5- cio latków. Zajęcia odbywać się będą cztery razy w roku szkolnym, w każdej grupie pod kierunkiem wychowawcy. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli będą dotyczyły zdrowego odżywiania, a także wykonywane będą przez dzieci dania typowe dla kolejnej pory roku kalendarzowego.