Piękna nasza Polska cała

Liczba odwiedzających: 1638
Projekt realizują grupy 5 - latków.

Cele projektu:
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 poznanie legend i baśni polskich,
 dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową.

 

Piękna nasza Polska cała
Piękna nasza Polska cała, foto nr 1, Piękna nasza Polska cała, foto nr 2, Piękna nasza Polska cała, foto nr 3, Piękna nasza Polska cała, foto nr 4, Piękna nasza Polska cała, foto nr 5, Piękna nasza Polska cała, foto nr 6, Piękna nasza Polska cała, foto nr 7, Piękna nasza Polska cała, foto nr 8, Piękna nasza Polska cała, foto nr 9, Piękna nasza Polska cała, foto nr 10, Piękna nasza Polska cała, foto nr 11, Piękna nasza Polska cała, foto nr 12, Piękna nasza Polska cała, foto nr 13, Piękna nasza Polska cała, foto nr 14, Piękna nasza Polska cała, foto nr 15, Piękna nasza Polska cała, foto nr 16, Piękna nasza Polska cała, foto nr 17, Piękna nasza Polska cała, foto nr 18,