Adaptacja grupy "Pszczółki"

Liczba odwiedzających: 700
Zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych.
Celem zajęć było eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią oraz placem zabaw).
Wspólne zabawy adaptacyjne pozwalają na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń.
Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Zajęcia miały również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.

 

Adaptacja Pszczółek
Adaptacja Pszczółek, foto nr 1, Adaptacja Pszczółek, foto nr 2, Adaptacja Pszczółek, foto nr 3, Adaptacja Pszczółek, foto nr 4, Adaptacja Pszczółek, foto nr 5, Adaptacja Pszczółek, foto nr 6, Adaptacja Pszczółek, foto nr 7, Adaptacja Pszczółek, foto nr 8, Adaptacja Pszczółek, foto nr 9, Adaptacja Pszczółek, foto nr 10, Adaptacja Pszczółek, foto nr 11, Adaptacja Pszczółek, foto nr 12, Adaptacja Pszczółek, foto nr 13, Adaptacja Pszczółek, foto nr 14, Adaptacja Pszczółek, foto nr 15, Adaptacja Pszczółek, foto nr 16, Adaptacja Pszczółek, foto nr 17, Adaptacja Pszczółek, foto nr 18, Adaptacja Pszczółek, foto nr 19, Adaptacja Pszczółek, foto nr 20, Adaptacja Pszczółek, foto nr 21, Adaptacja Pszczółek, foto nr 22, Adaptacja Pszczółek, foto nr 23, Adaptacja Pszczółek, foto nr 24, Adaptacja Pszczółek, foto nr 25, Adaptacja Pszczółek, foto nr 26, Adaptacja Pszczółek, foto nr 27, Adaptacja Pszczółek, foto nr 28, Adaptacja Pszczółek, foto nr 29, Adaptacja Pszczółek, foto nr 30, Adaptacja Pszczółek, foto nr 31, Adaptacja Pszczółek, foto nr 32, Adaptacja Pszczółek, foto nr 33, Adaptacja Pszczółek, foto nr 34, Adaptacja Pszczółek, foto nr 35, Adaptacja Pszczółek, foto nr 36, Adaptacja Pszczółek, foto nr 37, Adaptacja Pszczółek, foto nr 38, Adaptacja Pszczółek, foto nr 39, Adaptacja Pszczółek, foto nr 40, Adaptacja Pszczółek, foto nr 41, Adaptacja Pszczółek, foto nr 42, Adaptacja Pszczółek, foto nr 43, Adaptacja Pszczółek, foto nr 44, Adaptacja Pszczółek, foto nr 45, Adaptacja Pszczółek, foto nr 46, Adaptacja Pszczółek, foto nr 47, Adaptacja Pszczółek, foto nr 48, Adaptacja Pszczółek, foto nr 49, Adaptacja Pszczółek, foto nr 50, Adaptacja Pszczółek, foto nr 51, Adaptacja Pszczółek, foto nr 52, Adaptacja Pszczółek, foto nr 53, Adaptacja Pszczółek, foto nr 54, Adaptacja Pszczółek, foto nr 55, Adaptacja Pszczółek, foto nr 56, Adaptacja Pszczółek, foto nr 57, Adaptacja Pszczółek, foto nr 58, Adaptacja Pszczółek, foto nr 59, Adaptacja Pszczółek, foto nr 60, Adaptacja Pszczółek, foto nr 61, Adaptacja Pszczółek, foto nr 62, Adaptacja Pszczółek, foto nr 63, Adaptacja Pszczółek, foto nr 64, Adaptacja Pszczółek, foto nr 65, Adaptacja Pszczółek, foto nr 66, Adaptacja Pszczółek, foto nr 67, Adaptacja Pszczółek, foto nr 68, Adaptacja Pszczółek, foto nr 69, Adaptacja Pszczółek, foto nr 70,