Program "Wyprawa w świat wartości"

Liczba odwiedzających: 194
Program realizowany we wszystkich grupach

 

            Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy umiejętnością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do nauki wartości by miały szansę posługiwać się nimi. Musimy pamiętać, że wartości przede wszystkim wynosimy z domu rodzinnego, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu. Mocny system wartości i umiejętności ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Należy nauczyć dzieci:

§  jak być przyzwoitym człowiekiem,

§  jak budować dobre relacje z rówieśnikami,

§  jak dokonywać właściwych wyborów.

 

 

CELE PROGRAMU

 

Cele główne:

 

·        Uzmysłowienie dzieciom jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka

·        Umiejętność wybierania prawdziwych wartości

·        Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych

·        Przestrzeganie wartości jako drogowskazów w życiu

·        Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz dzieckiem.

·        Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi

·        Wprowadzanie dzieci w świat wartości i emocji.

 

Cele szczegółowe:

 

 

§  Kształtowanie szacunku dla siebie samego i innej osoby.

§  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

§  Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

§  Kształtowanie postaw tolerancji wobec „inności” drugiego człowieka.

§  Poznawanie swoich emocji, radzenie sobie z nimi.

§  Rozwiązywanie konfliktów – kary i nagrody.

§  Kształtowanie tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej.

 

Treści programu będą realizowane  raz w miesiącu. Realizacja treści odbywać się będzie poprzez rozmowy, zabawy i lekturę do głośnego czytania . Mogą być one modyfikowane w zależności od potrzeb nauczyciela i zainteresowań dzieci

 

PAŹDZIERNIK – Pracowitość

LISTOPAD  -Uczciwość

GRUDZIEŃ –Odpowiedzialność

STYCZEŃ-Odwaga 

LUTY    Tolerancja ,akceptacja

MARZEC-  Szacunek

KWIECIEŃ- Szczęście, optymizm 

MAJ -Rodzina

CZERWIEC-  Przyjażń 

.