Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy

Liczba odwiedzających: 181
Projekt realizowany w grupach 3- latków

plakat2023.jpg (405 KB)

CELE PROJEKTU
 Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych 
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie 
potencjału poznawczego dzieci.
2. Cele szczegółowe:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
- wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw 
oraz zachowań,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
- zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
- doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
- kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
- rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
- stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
- wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych oraz opiekuńczych
- stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.