Organizacja

Liczba odwiedzających: 2606
Organizacja pracy Gminnego przedszkola w Nieporęcie

Organizacja Gminnego Przedszkola w Nieporęcie oparta jest na corocznie zatwierdzanym arkuszu organizacyjnym przedszkola przez organ prowadzący - Gminę Nieporęt, kierowaną przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przedszkole jet czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 17.30.

Przedszkole posiada sześć oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.