Autorski projekt edukacyjny „Mały przedszkolak w wielkim świecie emocji”

Liczba odwiedzających: 721
Projekt realizowany w grupie "Motyle"

Projekt edukacyjny „Mały przedszkolak w wielkim świecie emocji”

projekt dla grupy 5-latków

Realizacja IX 2022 – VI 2023

autor: Kamila Wrzosek

 

Główne obszary wsparcia:

- kompetencje społeczne i komunikacyjne,

- emocje,

- poczucie tożsamości i własnej wartości,

- samoocena,

 

Cele:

Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:

- budowanie poprawnych relacji rówieśniczych,

- współdziałanie w grupie,

- zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

 

Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- kształtowanie poczucia własnej wartości,

 

Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:

- zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,

- zdobywanie umiejętności bezpiecznego reagowania w sytuacjach trudnych,

- uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

 

Projekt "Emocje"
Projekt "Emocje", foto nr 1, Projekt "Emocje", foto nr 2, Projekt "Emocje", foto nr 3, Projekt "Emocje", foto nr 4, Projekt "Emocje", foto nr 5, Projekt "Emocje", foto nr 6, Projekt "Emocje", foto nr 7,