Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!"

Liczba odwiedzających: 1428
Projekt realizowany w grupach 4- latków i 5- latków.

301165409_5339885806064601_4912501319156173126_n.jpg (276 KB)

Cel główny:
Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw
proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz
rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Cele szczegółowe:

 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a
  zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia
  pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
  rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie
  odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
  przyrodniczych,
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
 • tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt
 • poszerzenie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska
  naturalnego,
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji
  odpadów,
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,

Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska - nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście
Lubawskim.

 

Z darami natury świat nie jest ponury
Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 1, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 2, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 3, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 4, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 5, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 6, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 7, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 8, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 9, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 10, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 11, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 12, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 13, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 14, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 15, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 16, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 17, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 18, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 19, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 20, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 21, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 22, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 23, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 24, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 25, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 26, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 27, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 28, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 29, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 30, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 31, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 32, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 33, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 34, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 35, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 36, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 37, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 38, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 39, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 40, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 41, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 42, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 43, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 44, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 45, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 46, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 47, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 48, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 49, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 50, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 51, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 52, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 53, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 54, Z darami natury świat nie jest ponury, foto nr 55,