Projekt edukacyjny "Książka moim przyjacielem"

Liczba odwiedzających: 494
Projekt realizowany w grupach 4-latków.

AUTORKA: Edyta  Pawlukiewicz

 

         „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować…”

Współcześni psycholodzy uważają dzieciństwo za bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Dziecko stało się więc centrum procesu wychowawczego i dydaktycznego, a w wiek przedszkolny to czas,
w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze: warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię: książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli.

Niestety, w chwili obecnej książka stała się zaledwie jednym
z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą: pojawiło się wiele innych możliwości przekazywania informacji,
a piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca coraz  częściej ginie w zaledwie filmów i gier komputerowych. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy głęboko rozwija osobowość dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się oceniać potęgowanie książkowych postaci, odróżniać to co jest dobre, od tego co jest zło.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

Buduje mocną więź między dorosłym, a dzieckiem.
Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka.
Rozwija język, pamięć  i wyobraźnię.
Uczy myślenia, poprawia koncentrację.
Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.
Poszerza wiedze ogólną.
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.
Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. 

Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci
z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.

Cele główne:
Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
Ukazanie właściwego kontaktu z książką po przez wzór osób dorosłych.
Rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.
Cele szczegółowe:

Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
Wdrażanie do dbania o książki i szanowania ich.
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci (rozwijanie koncentracji uwagi, wyobraźni, twórczego myślenia).
Rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.