Ogólnopolski projekt pt. ,, Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy".

Liczba odwiedzających: 9999
Projekt realizowany w grupach 3- latków.

kk_plakat_zuchy_przedszkole.jpg (1.75 MB)ORGANIZATOR PROJEKTU
1. Regulamin projektu pt. „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”
określa szczegółowe zasady, a także warunki uczestnictwa w
ogólnopolskim projekcie.
2. Organizatorem projektu jest Daria Bakowicz-Ryżyk oraz Przedszkole
Baśniowa Kraina w Dobiegniewie.
3. Autorem projektu jest Daria Bakowicz-Ryżyk – nauczyciel wychowania
przedszkolnego.
4. Projekt został objęty patronatem przez wydawnictwo Media Rodzina.

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
- wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
oraz zachowań,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
- zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
- doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
- kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
- rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
- stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
- wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych
- stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

OPIS PROJEKTU:

Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina) autorstwa Anity
Głowińskiej opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich
zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek
o przygodach sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego
nadaje, ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje niekiedy duże
problemy oraz ich rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do
zrozumienia dla malucha. Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa
wśród dzieci, do podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej
opowieści. Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami
książeczek, dzięki czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz
wartości może przyjść im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci 3- i 4- letnich,
skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo
dający się wpleść w działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak,
aby możliwe było zrealizowanie go w ciągu całego roku szkolnego.