Autorski projekt edukacyjny ,, Na sportowo, zawsze zdrowo ”

Liczba odwiedzających: 1833
Projekt realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

ROJEKT  EDUKACYJNY
,, Na sportowo, zawsze zdrowo ”

Imię  i  nazwisko:  Emilia Urbańczyk
Czas realizacji:  Rok  szkolny 2022|2023
Nazwa placówki: Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Grupa wiekowa: 3, 4, 5-cio latki

1.Wstęp:
 Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo, jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci "głód ruchu" jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. Szczególnie w wieku przedszkolnym poruszanie się jest ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, oszacowania swoich umiejętności, a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi osobami. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego należy dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu. 


2.Cele projektu: 
Ogólny cel projektu:
 • Propagowanie zdrowego stylu życia , rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu. 


Szczegółowe cele projektu:
 • dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych,
 • dziecko wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała
 • dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie,
 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku
, • dziecko jest sprawne ruchowo,
 • dziecko poznaje zasady rywalizacji sportowej,
• dziecko starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
• dziecko poznaje możliwości swojego ciała,
 • dziecko słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje,
 • dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku,
• współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej. 


3.Metody pracy:


- odtwórcze polegające na posługiwaniu się pokazem zademonstrowanych przez nauczyciela bądź na odwoływaniu się do pamięci ćwiczącego, który wcześniej obserwował różne czynności ludzi, zwierząt, przedmiotów martwych (np. zabawek). Dziecko musi przetransportować słowa na obraz ruchu powstający w jego wyobraźni, wysłać  polecenie wykonania odpowiedniego ruchu, a następnie zweryfikować, czy wykonywany ruch odpowiada wymaganiom nauczyciela.

-twórcze - w metodach twórczych odchodzi się od komend, stereotypowych kolumn ćwiczebnych a wprowadza się przyjemny nastrój sprzyjający twórczości, często stosuje się muzykę, przybory, przyrządy, pracę z partnerem i w grupie oraz różne formy aktywizacji ruchowej (pantomima, improwizacje ruchowe,  ćwiczenia muzyczno ruchowe, itp.). 


4.Formy pracy:
- grupowa,
-w małych zespołach,
-indywidualna, 


5. Krótki opis działania:
Program będzie realizowany od września 2022 roku do czerwca 2023 roku w grupach 3,4 i 5-cio latków .  Zajęcia ruchowe odbywać się będą raz w tygodniu  w każdej grupie pod kierunkiem  wychowawcy. Ćwiczenia proponowane  przez nauczyciela będą rozwijały sprawności ruchową oraz prawidłową postawę ciała dziecka.