Woda- Zdrowie i przyroda

Liczba odwiedzających: 548

PROJEKT EDUKACYJNY „WODA – ZDROWIE I PRZYRODA”

projekt przeznaczony jest dla grup 3,4,5 latków

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- uzasadnienie znaczenia prawidłowego odżywiania się i prowadzenie zdrowego trybu życia

- zapoznanie dzieci z funkcją wody w ciele człowieka

- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie

- zdobywanie wiedzy o właściwościach wody poprzez doświadczenia

- rozwijanie słownej i ruchowej ekspresji twórczej

- zapoznanie dzieci z postacią , pod jaką występuje woda w naszym środowisku

- kształtowanie nawyku picia często wody -przed i po zabawie , przed i po wysiłkiem fizycznym

- przystosowanie do działań twórczych w grupie

- zapoznanie dzieci z powodami utraty wody przez organizm ludzki

- uświadomienie znaczenia picia wody dla organizmu człowieka

- pobudzanie dzieci do twórczego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach